HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Henkilöstö Konsernin palveluksessa työskenteli tilikauden aikana keskimäärin 315 henkilöä. Valtaosa henkilökunnasta työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa erilaisissa turkisnahkojen käsittelyyn liittyvissä tehtävissä. Saga Furs -konsernin henkilökunta oli suurimmillaan joulukuussa 2011, jolloin konsernin palveluksessa työskenteli enimmillään 606 henkilöä. Heistä työskenteli emoyhtiön palveluksessa Suomessa vakituisessa työsuhteessa 108 henkilöä, kausityöntekijöinä 279 henkilöä ja huutokauppa-avustajina 113 henkilöä. Furfix Oy:n palveluksessa oli 62 henkilöä ja Ab Finnish Fur Center Oy:n palveluksessa 22 henkilöä. Konsernin palveluksessa ulkomailla työskenteli 22 henkilöä. Tilikauden päättyessä Saga Furs -konsernin henkilöstöstä työskenteli vakituisessa työsuhteessa kotimaassa 117 henkilöä ja ulkomailla 24 henkilöä. Määräaikaisessa työsuhteessa työskenteli 13 henkilöä. Vakituisesta henkilöstöstä oli miehiä 78 ja naisia 63. Määräaikaisesta henkilöstöstä oli miehiä seitsemän ja naisia kuusi henkilöä. Emoyhtiön vakituisessa työsuhteessa kotimaassa työskentelevien keski-ikä oli 47 vuotta. Näistä kahdeksan oli tilikauden päättyessä alle 30-vuotiaita ja 53 henkilöä yli 50-vuotiaita. Keskimääräinen palvelusaika vakituisessa työsuhteessa oli 15,4 vuotta. Määräaikaisessa työsuhteessa emoyhtiössä kausityöntekijöinä työskentelevien henkilöiden keskimääräinen työsuhde kesti tilikaudella 5,8 kuukautta ja Furfix Oy:ssä työskentelevien kausityöntekijöiden 4,1 kuukautta. Tilikaudella oli käytössä henkilökunnan vuosipalkkiojärjestelmä, joka perustuu osittain yhtiön oman pääoman tuottoon ja osittain toiminnan kustannustehokkuuteen. Konsernin koko henkilökunta kuuluu järjestelmän piiriin tietyn palvelusajan jälkeen. Yhtiön hallituksen ja johdon palkitsemista on selostettu yhtiön kotisivuilla julkaistussa palkka- ja palkkioselvityksessä. Tilikauden palkat ja palkkiot olivat konsernissa 13,1 miljoonaa euroa ja emoyhtiössä 10,2 miljoonaa euroa (edellisellä tilikaudella 12,8 MEUR). Emoyhtiön ja konsernin henkilöstömäärät olivat seuraavat: Henkilöstö keskimäärin - vakituisessa työsuhteessa - määräaikaisessa työsuhteessa Henkilökunnan määrä tilikauden päättyessä 31.8. Emoyhtiö 2011/2012 249 107 142 113 Konserni 2010/2011 2009/2010 2011/2012 2010/2011 258 109 149 174 257 114 144 183 315 141 174 154 309 130 179 197 2009/2010 307 135 172 207 Saga Furs -konsernin henkilökunta 1.9.2011–31.8.2012 350 700 600 Henkilöä Henkilöstö keskimääräinen henkilöstöluku 300 250 200 150 100 50 0 01.09. 01.10. 01.11. 01.12. 01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 01.05. 01.06. 01.07. 01.08. 311 309 307 309 315 500 Henkilöä 400 300 200 100 0 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Konserni yhteensä Vakituinen henkilökunta Vakituinen henkilökunta Määräaikainen henkilökunta 8