HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Tilikauden ensimmäisen, 20.–24. syyskuuta järjestetyn huutokaupan tarjonta oli edellisvuoden vastaavaa huutokauppaa pienempi. Tämä yhdessä kaikissa tuoreryhmissä jatkuneen vahvan kysynnän kanssa näkyi huutokaupan korkeana hintatasona. Niin ketun- kuin suomensupinnahkojen hintataso vahvistui selkeästi edellisistä noteerauksista, vaikka maailmanmarkkinahintataso oli jo ennestään korkea. Huutokaupassa tarjottiin reilut 630 000 minkinnahkaa, lähes 430 000 ketunnahkaa ja vajaat 35 000 suomensupinnahkaa. Viisipäiväisen huutokaupan kokonaismyynnin arvo oli 91,4 miljoonaa euroa (syyskuussa 2011 98,7 MEUR). Huutokauppaan osallistui lähes 500 ostajaa. sa. Suomalainen tilasertifiointijärjestelmä on ainutlaatuinen laatujärjestelmä, joka pyrkii varmistamaan sen, että eläinten olosuhteet ja hoito ovat moitteettomia. Suomalaisesta turkistuotannosta jo lähes 80 prosenttia tulee sertifioiduilta tiloilta. Myyntikaudella 2012–2013 kaikki yhtiön myymät tarhatut suomensupinnahat tulevat sertifioiduilta tiloilta. Yhtiön pyrkimyksenä on, että myyntikaudella 2013–2014 myös kaikki yhtiön myymät tarhatut ketunnahat tulevat sertifioiduilta tiloilta. Vaikka talouskasvu Kiinassa on hidastunut, turkisten kysyntä jatkuu vahvana Kiinan kotimarkkinoilla, ja uusia vähittäismyymälöitä avataan eri puolilla maata. Turkisten vähittäiskauppa on käynnistynyt Kiinassa odotettua paremmin, mutta koska erityisesti minkkipukineiden tarjontavolyymit ovat suuret, kylmää talvea tarvitaan, jotta myyntisesonki onnistuisi. Näkymät Venäjän turkismarkkinoilla ovat niin ikään verrattain positiiviset, ja viime kauden varovaisten huutokauppaostojen vuoksi varastot ovat pienet. Myös Länsi-Euroopan turkiksia suosiva muotiteollisuus hyötyy Venäjän kysynnästä. Uudenlaiset Saga-tekniikat ovat mahdollistaneet kokonaan uudenlaisten kettupukineiden valmistamisen. Tuotteet myydään maailmanlaajuisesti muotiliikkeissä, joista on muodostunut turkismateriaaleille kokonaan uusi jakelutie ja samalla käyttäjäkunta on laajentunut. Maailman kettutuotanto on kasvanut kysyntää hitaammin, ja hintojen odotetaan pysyvän korkealla tasolla. Kiinan vähittäiskaupan sujuminen ratkaisee kuitenkin lopulta volyymituotteen siniketun hintatason. Tilikauden aikana välitettävien minkin- ja ketunnahkojen määrän odotetaan kasvavan hieman. Tilikaudella 2011–2012 sekä minkin- että ketunnahkojen hintataso oli ennätyksellisen korkea, ja hintatason säilyminen edellyttää onnistunutta vähittäismyyntikautta. Konsernin kustannusten arvioidaan kasvavan tilikaudesta 2011–2012. Päättyneellä tilikaudella yhtiön kustannuksia pienensivät satunnaiset tuotot aiemmin kirjattujen luottotappioiden palautumisesta sekä eläkevakuutusmaksuista. Tilikauden 2012–2013 tuloksen odotetaan säilyvän hyvällä tasolla, mutta jäävän edellistilikauden ennätystulosta heikommaksi. Arvio liiketoiminnan kehityksestä alkaneella tilikaudella Saga Furs Oyj järjestää alkaneella tilikaudella syyskuussa 2012 pidetyn huutokaupan lisäksi huutokaupat 18.–20. joulukuuta 2012, 13.–18. maaliskuuta 2013 sekä 7.–12. kesäkuuta 2013. Yhtiön tavoitteena on tarjota kyseisissä huutokaupoissa 6,0 miljoonaa minkin-, 1,6 miljoonaa ketun- ja 94 000 suomensupinnahkaa sekä 350 000 karakul-lampaan nahkaa. Minkinnahkojen maailmantuotannon arvioidaan kasvaneen kymmenisen prosenttia edellisvuodesta noin 60 miljoonaan nahkaan. Kiinasta on tullut maailman suurin minkinnahkojen tuotantoalue, jossa tuotetaan kolmannes maailman minkinnahoista. Kiinalaiset minkinnahat eivät kuitenkaan laadultaan vastaa Euroopassa tuotettuja minkinnahkoja. Ketunnahkojen maailmantuotannon arvioidaan olevan reilut neljä miljoonaa nahkaa. Maailmassa tuotetuista ketunnahoista lähes puolet tuotetaan Suomessa, jossa tuotanto kasvaa runsaat kymmenen prosenttia edellisestä kasvatuskaudesta. Suomalainen turkistuotanto on vastuullisuuden osalta edelläkävijä koko maailmas- 12