KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS Konsernitase oma pÄÄoma Ja veLaT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Muuntoero Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä 8 8 8 8 8 8 7 200 000 254 264 15 700 000 58 994 182 876 55 805 261 79 201 396 7 200 000 254 264 14 320 000 57 736 153 861 45 390 144 67 376 006 Liitetieto 31.8.2012 31.8.2011 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 9 2 651 720 2 831 864 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat Ostovelat ja muut velat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä 10 11 41 355 117 21 186 221 1 037 656 63 578 994 145 432 110 29 456 869 17 589 198 2 142 021 49 188 089 119 395 959 14 Tilinpäätös