KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS Konsernin rahavirtaLasKeLma Liiketoiminnan rahavirta Välitysmyynnistä saadut maksut ostajilta Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnan rahoituskuluista Maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Muut rahoitustuotot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot Investoinnit muihin sijoituksiin Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta (C) 2011/2012 2010/2011 689 050 088 259 073 -667 965 953 21 343 208 -850 015 -230 397 4 571 400 1 363 630 28 375 -6 800 161 19 426 040 606 119 686 293 211 -577 921 164 28 491 734 -665 557 -105 673 3 981 792 227 078 23 390 -4 257 421 27 695 342 -5 001 138 119 141 -9 700 -4 891 697 -8 865 078 99 278 0 -8 765 800 4 080 312 0 -5 127 676 -1 047 364 0 -10 670 843 -3 788 902 -14 459 745 Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat 31.8. ./. Rahavarat 1.9. Rahavarojen muutos 13 486 979 24 123 550 10 636 571 13 486 979 4 469 797 10 636 571 6 166 774 4 469 797 16 Tilinpäätös