KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS LasKeLma Konsernin oman pääoman muutoKsista 1.9.2010–31.8.2011 EUR 1.000 Osake- pääoma Ylikurssi- Muut Muunto- rahasto rahastot ero Arvon- Kertyneet muutos- voitto- rahasto varat Emo- Vähem- yhtiön mistön omistajien osuus osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.9.2010 Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät Osingonjako Siirto suhdannerahastoon Oma pääoma 31.8.2011 7 200 7 200 254 254 13 470 850 14 320 59 -1 58 164 -11 154 36 234 13 823 -3 816 -850 45 390 57 382 13 823 -12 -3 816 0 67 376 0 0 57 382 13 823 -12 -3 816 0 67 376 LasKeLma Konsernin oman pääoman muutoKsista 1.9.2011–31.8.2012 Oma pääoma 1.9.2011 Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät Muu muutos *) Osingonjako Siirto suhdannerahastoon Oma pääoma 31.8.2012 7 200 7 200 254 254 14 320 1 380 15 700 58 1 59 154 29 183 45 390 16 894 121 -5 220 -1 380 55 805 67 376 16 894 30 121 -5 220 0 79 201 0 0 67 376 16 894 30 121 -5 220 0 79 201 *) aiheutuu verokantamuutoksesta, joka liittyy eriin, jotka on IFRS-siirtymän yhteydessä kirjattu suoraan voittovaroihin 17 Tilinpäätös