KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS Taseen liitetiedot 1. Aineelliset hyödykkeet 2011/2012 Maa- ja vesialueet Hankintameno 1.9. Lisäykset Hankintameno 31.8. Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno 1.9. Lisäykset Hankintameno 31.8. Kertyneet poistot 1.9. Poistot Kertyneet poistot 31.8. Kirjanpitoarvo 31.8. Koneet ja kalusto Hankintameno 1.9. Lisäykset Vähennykset Hankintameno 31.8. Kertyneet poistot 1.9. Vähennysten kertyneet poistot Poistot Kertyneet poistot 31.8. Kirjanpitoarvo 31.8. Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno 1.9. = 31.8. Kertyneet poistot 1.9. Poistot Kertyneet poistot 31.8. Kirjanpitoarvo 31.8. 1 595 872 43 333 1 639 205 2010/2011 1 595 872 0 1 595 872 42 515 469 2 435 806 44 951 275 -22 491 129 -1 265 828 -23 756 958 21 194 317 37 185 083 5 330 386 42 515 469 -21 418 285 -1 072 844 -22 491 129 20 024 339 22 999 949 1 789 830 -114 226 24 675 553 -18 538 783 20 916 -1 443 728 -19 961 595 4 713 958 22 210 729 886 983 -97 764 22 999 949 -17 236 189 45 978 -1 348 572 -18 538 783 4 461 166 95 057 -25 349 -9 506 -34 854 60 203 95 057 -15 843 -9 506 -25 349 69 708 Muut aineelliset hyödykkeet koostuu kiinteistön piha-alueen asfaltointikustannusten poistamattomasta hankintamenosta. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2011/2012 Hankintameno 1.9. Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo 31.8. Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 481 277 748 136 -1 481 277 748 136 28 355 820 2010/2011 795 667 1 481 277 -795 667 1 481 277 27 632 362 23 Tilinpäätös