KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS Käyttöarvon laskennassa käytetyt keskeiset muuttujat olivat seuraavat: myynnin kehitys, kannattavuus, kassavirran muutos sekä diskonttauskorko. Mikäli liikevaihto olisi käytetyn ennusteen mukainen ja ennustettu kannattavuus heikkenisi kymmenen prosenttiyksikköä ja/tai mikäli kannattavuustason pysyessä nykyisenä liikevaihto laskisi 2013–2017 aikana 16 prosenttia ennustettuun nähden, kerrytettävissä oleva rahamäärä kohtaisi kirjanpitoarvon. Käytetyllä diskonttokoron muutoksella ei ollut käytännössä vaikutusta testauksen lopputulokseen. 3. Myytävissä olevat sijoitukset 2011/2012 Myytävissä olevat julkisesti noteeratut osakkeet Hankintameno 1.9. Arvon muutos tilikaudella Kirjanpitoarvo 31.8. Myytävissä olevat julkisesti noteeraamattomat osakkeet ja osuudet Hankintameno 1.9. Muutos tilikaudella Kirjanpitoarvo 31.8. Myytävissä olevat sijoitukset yhteensä 2010/2011 245 588 34 299 279 887 260 406 -14 819 245 588 222 067 9 700 231 767 511 654 222 067 0 222 067 467 655 Julkisesti noteeraamattomiin osakkeisiin ja osuuksiin sisältyy asunto-osakkeita, jotka oikeuttavat kahden asuinhuoneiston hallintaan, 199 757 euroa. Huoneistojen yhteispinta-ala on 187 neliömetriä, ja niitä käytetään työntekijöiden työsuhdeasuntoina. Koska vastaavalta alueelta vastaavan kokoisista asunnoista on Asumisen Rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ja Ympäristöministeriön tilastojen mukaan tehty viimeisen 12 kuukauden aikana kauppoja ainoastaan 17 kappaletta, asuntoosakkeet on arvostettu hankintamenoon. Toteutuneiden kauppojen neliöhinnat ovat vaihdelleet 1 540 ja 3 411 euron välillä. Myös muut julkisesti noteeraamattomat osakkeet ja osuudet on arvostettu hankintamenoon, koska vastaavanlaisten hyödykkeiden kauppahintoja ei ole luotettavasti saatavilla. 4. Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset tarhaajasaamiset ovat tuottajille investointeja varten myönnettyä rahoitusta, jota vastaan tuottajat ovat sitoutuneet toimittamaan nahkatuotantonsa yhtiölle 2–7 vuoden ajan. Saamisten arvioidaan jakautuvan maturiteetin mukaan seuraavasti: Tarhaajasaamiset Erääntyvät 1–2 vuoden kuluessa Erääntyvät 2–5 vuoden kuluessa 2011/2012 1 481 225 1 200 415 2 681 640 2010/2011 830 481 973 801 1 804 282 25 Tilinpäätös