KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS 8. Oma pääoma Osakepääoma Osakkeiden lkm, 1.000 kpl A-sarja 1.9.2011 31.8.2012 1.9.2010 31.8.2011 900 900 900 900 C-sarja 2 700 2 700 2 700 2 700 Yhteensä 3 600 3 600 3 600 3 600 Osakepääoma EUR 1.000 7 200 7 200 7 200 7 200 Ylikurssirahasto EUR 1.000 254 254 254 254 Yhteensä EUR 1.000 7 454 7 454 7 454 7 454 A-sarjan osakkeiden enimmäismäärä on 2 500 000 kappaletta ja C-sarjan osakkeiden enimmäismäärä on 7 500 000 osaketta. Jokainen A-sarjan osake tuottaa 12 ääntä ja C-sarjan osake yhden äänen. Osakkeiden nimellisarvo on kaksi euroa, ja konsernin enimmäisosakepääoma on 16 000 000 euroa. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. C-sarjan osakkeet tuottavat etuoikeuden ennen A-sarjan osakkeita saada jaettavissa olevista varoista vuotuinen osinko, jonka määrä on seitsemän prosenttia osakkeiden nimellisarvosta, ellei yhtiökokous päätä korkeammasta osingosta. Siinä tapauksessa, että jonakin vuonna sellaista osinkoa ei voida jakaa, etuoikeutetut osakkeet tuottavat lisäksi oikeuden lähinnä seuraavan vuoden vuotonjakoon käytettävissä olevista varoista saada puuttuva määrä ennen kuin A-sarjan osakkeille voidaan jakaa osinkoa. A-sarjan osakkeiden siirtyessä muun saannon kuin perinnön, testamentin tai avio-oikeuden nojalla yhtiöön ennestään kuulumattomalle järjestölle tai henkilölle siirronsaajan on 14 päivän kuluessa siirrosta lukien ilmoitettava siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle, jonka tulee viipymättä antaa siirrosta tieto yhtiön osakkaille ilmoituksella, joka on julkaistava vähintään kolmessa Helsingin kaupungissa ilmestyvässä, yhtiön toimialueella leviävässä sanomalehdessä. Osakkailla on kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta oikeus lunastaa osake siitä arvosta, mikä sillä viimeksi tehdyn tilinpäätöksen mukaan oli. Osingot Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut jaettavaksi osinkoa 2,10 euroa/osake. Oman pääoman rahastot Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto sisältää osakemerkinnän yhteydessä yhtiölle tulleen osakkeen nimellisarvon ylittävän määrän. Muut rahastot Muut rahastot ovat yhtiökokouksen päätöksin perustettuja ja kartutettuja rahastoja. Ne koostuvat vararahastosta (12 230 000 euroa) sekä suhdannerahastosta (2 090 000 euroa). Saga Furs Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan 10 prosenttia yhtiön tuloksesta siirretään suhdannerahastoon. Arvonmuutosrahasto Arvonmuutosrahasto sisältää myytävissä olevien sijoitusten käypien arvojen muutokset. Muuntoerot Muuntoerot sisältävät ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot. 27 Tilinpäätös