SISÄLTÖ HaLLITukSen ToImInTakerTomuS • Konsernirakenne • Liiketoimintakatsaus • Välitysmyynti tilikaudella 1.9.2011–31.8.2012 • Markkinointi ja edunvalvonta • Taloudellinen asema ja tulos sekä keskeisimmät tunnusluvut • Investoinnit • Tutkimus- ja kehittämistoiminta • Rahoitus ja maksuvalmius • Henkilöstö • Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät • Ympäristöasiat ja yritysvastuu • Hallinnointiperiaatteet • Yhtiökokoukset • Hallitus, johto ja tilintarkastajat • Osakkeet ja osakkeenomistajat • Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen • Arvio liiketoiminnan kehityksestä alkaneella tilikaudella TILInpÄÄTÖS • Konsernitase, IFRS • Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS • Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS • Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS • Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, IFRS • Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut • Osakekohtaiset tunnusluvut • Tunnuslukujen laskentaperiaatteet • Emoyhtiön tase, FAS • Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS • Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS • Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS • Osakkeet ja osakkeenomistajat • Hallituksen voitonjakoehdotus • Tilintarkastuskertomus 13 15 16 17 18 44 44 45 46 48 49 50 60 63 64 SIvunumero 2 2 2 5 5 6 6 6 8 9 10 10 10 11 11 12 12 1