KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS Pitkäaikaiset velat 9. Laskennalliset verosaamiset ja verovelat 1.9.2011 Kirjattu tuloslaskelmaan Kirjattu omaan pääomaan 31.8.2012 Laskennalliset verovelat Kertynyt poistoero Käyttöomaisuuden kirjanpidon ja verotuksen arvojen erosta johtuvaa Tavaramerkin poisto Myytävissä olevien sijoitusten arvostaminen käypään arvoon Yhteensä Laskennalliset verot yhteensä (netto) 1 841 124 897 679 39 000 54 059 2 831 863 2 831 863 -118 380 19 548 34 500 -121 095 1 722 744 796 132 73 500 59 344 2 651 720 2 651 720 -64 332 -64 332 5 284 -115 811 -115 811 1.9.2010 Kirjattu tuloslaskelmaan Kirjattu omaan pääomaan 31.8.2011 Laskennalliset verosaamiset Käyttöomaisuuden kirjanpidon ja verotuksen arvojen erosta johtuvaa Rahoitusleasinghyödykkeet Yhteensä 0 252 252 -252 -252 0 0 0 0 1.9.2010 Kirjattu tuloslaskelmaan -44 071 -52 805 39 000 Kirjattu omaan pääomaan 31.8.2011 Laskennalliset verovelat Kertynyt poistoero Käyttöomaisuuden kirjanpidon ja verotuksen arvojen erosta johtuvaa Tavaramerkin poisto Myytävissä olevien sijoitusten arvostaminen käypään arvoon Yhteensä Laskennalliset verot yhteensä (netto) 1 885 195 950 484 0 57 912 2 893 592 2 893 339 1 841 124 897 679 39 000 -3 853 -3 853 -3 853 54 059 2 831 863 2 831 863 -57 875 -57 623 Konsernilla ei ole sellaisia käyttämättömiä verotuksellisia tappioita, joista se ei ole kirjannut laskennallista verosaamista. 28 Tilinpäätös