KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS Lyhytaikaiset velat 10. Korolliset velat 31.8.2012 Pankkilainat Velat tarhaajille Muut lyhytaikaiset velat Korolliset velat yhteensä 6 877 061 29 255 680 5 222 376 41 355 117 31.8.2011 3 455 851 21 356 231 4 644 788 29 456 868 Velat tarhaajille Nahkojen toimittajilla on mahdollisuus halutessaan jättää tilityksensä tai niiden osia yhtiön haltuun. Yhtiön haltuun jätetyille tilitysrahoille maksetaan lyhyisiin markkinakorkoihin perustuvaa korkoa. Korollisten velkojen korkokannan vaihteluvälit, % 31.8.2012 Pankkilainat Velat tarhaajille Muut lyhytaikaiset velat 1,65%-3,50% 0,00%-1,50% 1,75% 31.8.2011 2,485%-3,66% 0,00%-1,75% 2,25 % 11. Ostovelat ja muut velat 31.8.2012 Ostovelat Saadut ennakot Siirtovelat Muut velat Ostovelat ja muut velat yhteensä Siirtovelat Korot Palkat ja sosiaalikulut Muut siirtovelat Siirtovelat yhteensä 1 321 485 9 169 971 4 882 156 5 812 609 21 186 221 31.8.2011 1 438 223 5 460 643 5 825 827 4 864 505 17 589 198 97 363 2 127 866 2 656 928 4 882 156 85 713 2 802 901 2 937 212 5 825 826 29 Tilinpäätös