KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS 12. Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot arvostusryhmittäin 31.8.2012 Lainat ja muut saamiset Myytävissä olevat rahoitusvarat Kaupankäyntitarkoituksessa olevat rahoitusvarat ja -velat Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat ja -velat Tase-erien kirjanpitoarvot Käypä arvo Pitkäaikaiset rahoitusvarat Myytävissä olevat sijoitukset Pitkäaikaiset tarhaajasaamiset Lyhytaikaiset rahoitusvarat Korolliset ostajasaamiset Korolliset tarhaajasaamiset Korottomat saamiset Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 511 654 2 681 640 511 654 2 681 640 511 654 2 513 563 45 540 166 26 538 592 12 737 939 87 498 337 511 654 148 513 148 513 45 540 166 26 538 592 12 886 452 88 158 504 45 540 166 26 538 592 12 886 452 87 990 427 Lyhytaikaiset rahoitusvelat Korolliset velat Ostovelat ja muut velat Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin Lyhytaikaiset saamiset ja velat on esitetty kirjanpitoarvoon, joka vastaa käypää arvoa. 0 41 355 117 21 186 221 62 541 338 41 355 117 21 186 221 62 541 338 41 355 117 21 186 221 62 541 338 Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna Käypä arvo 31.8.2012 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Myytävissä olevat osakkeet Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset 279 887 Yhteensä 279 887 148 513 148 513 Taso 1: Käypä arvo perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuun hintaan. Taso 2: Käypä arvo perustuu arvostustekniikkaan, jossa käytetään markkinoilta saatavissa olevia parametreja. Taso 3: Käypä arvo perustuu arvostustekniikkaan, jossa käytetään parametreja, joita ei ole saatavissa markkinoilta Myytävissä olevista osakkeista 231 767 on esitetty hankintamenoon, koska käypää arvoa ei ole luotettavasti saatavilla. 30 Tilinpäätös