KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS 31.8.2011 Lainat ja muut saamiset Myytävissä olevat rahoitusvarat Kaupankäyntitarkoituksessa olevat rahoitusvarat ja -velat Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat ja -velat Tase-erien kirjanpitoarvot Käypä arvo Pitkäaikaiset rahoitusvarat Myytävissä olevat sijoitukset Pitkäaikaiset tarhaajasaamiset Lyhytaikaiset rahoitusvarat Korolliset ostajasaamiset Korolliset tarhaajasaamiset Korottomat saamiset Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 467 655 1 804 282 467 655 1 804 282 467 655 1 705 141 40 290 614 27 822 795 7 475 762 77 393 453 467 655 0 40 290 614 27 822 795 7 475 762 77 861 108 40 290 614 27 822 795 7 475 762 77 761 967 Lyhytaikaiset rahoitusvelat Korolliset velat Ostovelat ja muut velat Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 29 456 869 17 568 675 47 025 544 29 456 869 17 589 198 47 046 068 29 456 869 17 589 198 47 046 068 20 523 20 523 Lyhytaikaiset saamiset ja velat on esitetty kirjanpitoarvoon, joka vastaa käypää arvoa. Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna Käypä arvo 31.8.2011 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Myytävissä olevat osakkeet Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset 245 588 Yhteensä 245 588 -20 523 -20 523 Taso 1: Käypä arvo perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuun hintaan. Taso 2: Käypä arvo perustuu arvostustekniikkaan, jossa käytetään markkinoilta saatavissa olevia parametreja. Taso 3: Käypä arvo perustuu arvostustekniikkaan, jossa käytetään parametreja, joita ei ole saatavissa markkinoilta Myytävissä olevista osakkeista 222 067 euron arvosta osakkeita on esitetty hankintamenoon, koska käypää arvoa ei ole luotettavasti saatavilla. 31 Tilinpäätös