KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS 13. Muut vuokrasopimukset 2011/2012 Konserni vuokralle ottajana Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa 799 766 360 000 758 791 360 000 2010/2011 Tuloslaskelman liitetiedot 14. Segmentti-informaatio Toimintasegmentit Saga Furs -konsernin liiketoimintasegmentti on nahkojen lajittelu ja välitysmyynti, joka kattaa konsernin koko liiketoiminnan. Yhtiö käyttää liiketulosta arvioidessaan liiketoimintojen kannattavuutta. Maantieteelliset tiedot Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan ja varojen jakautuminen varojen sijainnin mukaan. Maantieteelliset tiedot 1.9.2011-31.8.2012 EUR 1.000 Kaukoitä Eurooppa PohjoisAmerikka 6 754 1 458 Muut maat Yhteensä Myynnin arvo Liikevaihto Segmentin varat Investoinnit 508 911 28 205 102 214 26 755 145 432 5 011 77 312 3 659 695 190 60 076 145 432 5 011 Maantieteelliset tiedot 1.9.2010-31.8.2011 EUR 1.000 Kaukoitä Eurooppa PohjoisAmerikka 4 509 1 074 Muut maat Yhteensä Myynnin arvo Liikevaihto Segmentin varat Investoinnit 412 377 23 825 99 615 25 456 119 396 8 865 78 176 3 738 594 677 54 094 119 396 8 865 32 Tilinpäätös