KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS 15. Liiketoiminnan muut tuotot 2011/2012 Vuokratuotot Palautuneet asiakasluottotappiot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 222 207 19 513 32 060 36 866 310 647 2010/2011 218 381 806 221 47 505 74 830 1 146 937 16. Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 2011/2012 Aine- ja tarvikeostot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Aineiden ja tarvikkeiden käyttö yhteensä -3 734 247 722 492 -3 011 754 2010/2011 -2 591 224 154 079 -2 437 145 17. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 2011/2012 Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut yhteensä Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Vakituisessa työsuhteessa Määräaikaisessa työsuhteessa Yhteensä Henkilökunnan lukumäärä tilikauden lopussa -13 075 519 -1 848 114 -744 559 -15 668 192 2010/2011 -12 843 956 -2 341 954 -778 501 -15 964 411 141 174 315 154 130 179 309 197 18. Poistot ja arvonalentumiset 2011/2012 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 2010/2011 -1 265 828 -1 443 728 -9 506 -2 719 062 -1 069 382 -1 348 572 -9 506 -2 427 460 -579 816 -3 298 878 -383 462 -2 810 922 33 Tilinpäätös