KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS 19. Liiketoiminnan muut kulut 2011/2012 Markkinointi, myynninedistäminen ja edunvalvonta Nahkojen hankinta ja logistiikka Muut kulut Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -6 283 350 -4 535 055 -10 434 133 -21 252 538 2010/2011 -6 276 387 -4 177 593 -8 457 835 -18 911 815 Tilintarkastuspalkkiot Tilintarkastus Muut palkkiot Yhteensä -107 348 -59 785 -167 133 -106 106 -23 972 -130 078 20. Rahoitustuotot 2011/2012 Korkotuotot lainoista ja muista saamisista Palautuneet osingot Valuuttakurssivoitot Osinkotuotto myytävissä olevista sijoituksista Muut rahoitustuotot Rahoitustuotot yhteensä 4 938 783 63 992 426 731 28 375 936 932 6 394 813 2010/2011 4 094 701 41 254 172 905 23 390 54 173 4 386 423 21. Rahoituskulut 2011/2012 Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusveloista Luottotappiot Muut rahoituskulut Rahoituskulut yhteensä 2010/2011 -861 665 -144 360 -86 038 -1 092 063 -690 331 -24 824 -80 848 -796 004 Kaikki tuloslaskelmaan kirjatut valuuttakurssierot esitetään rahoitustuotoissa (valuuttakurssivoitot) tai rahoituskuluissa (valuuttakurssitappiot). 34 Tilinpäätös