KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS 22. Tuloverot 2011/2012 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero Edellisten tilikausien verot Laskennalliset verot Tuloverot yhteensä Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla (24,5 %) laskettujen verojen täsmäytyslaskelma: Tulos ennen veroja Verot laskettuna kotimaan verokannalla Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat Yhteisöverokannan muutoksesta aiheutunutta Edellisten tilikausien verot Verovapaat tulot Vähennyskelvottomat kulut Väliaikaiset erot Verot tuloslaskelmassa 22 458 205 5 502 717 17 068 -160 258 52 578 -8 359 42 749 117 602 5 564 097 18 707 415 4 863 928 4 973 0 -4 709 -6 084 14 064 12 709 4 884 881 -5 575 851 -52 578 64 332 -5 564 097 2010/2011 -4 947 353 4 849 57 623 -4 884 881 23. Osakekohtainen tulos 2011/2012 Tilikauden tulos Keskimääräinen painotettu osakemäärä Osakekohtainen tulos, euroa 16 894 108 3 600 000 4,69 2010/2011 13 822 534 3 600 000 3,84 35 Tilinpäätös