HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Konsernirakenne Saga Furs -konserni muodostuu emoyhtiö Saga Furs Oyj:stä (29.9.2011 asti Turkistuottajat Oyj) sekä emoyhtiön kokonaan omistamista tytäryhtiöistä. Tytäryhtiöitä ovat nahkontapalveluja pääasiassa suomalaisille turkistuottajille myyvä Furfix Oy, tilikaudella perustettu, jatkossa karanteenitarhaa ja siitoseläinkauppaa hoitava Lumi Mink Oy, Tanskassa myynninedistämistä, tuotekehitystä ja nahkojen hankintaa harjoittava Saga Services A/S, Hollannissa nahkojen hankintaa harjoittava Finnish Fur Sales International BV, tilikaudella perustettu, Puolassa nahkojen hankintaa harjoittava Saga Furs Polska Sp. z o.o., Kiinteistö Oy Tiilitaso, ravintola- ja kokouspalveluja myyvä Ab Finnish Fur Center Oy ja Saga Systems Oy. Konsernin osakkuusyhtiö on toukokuussa 2012 selvitystilaan asetettu Saga Furs of Scandinavia -osuuskunta (Saga-osuuskunta), jonka muita jäseniä ovat Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry (STKL), Norges Pelsdyrsalslag sekä Oslo Fur Auctions Limited. Koska Saga Furs Oyj ei ole sijoittanut osuuskuntaan osuuspääomaa eikä yhtiöllä ole oikeutta sen varallisuuteen, konsernitilinpäätöksessä ei synny yhdisteltävää pääomaosuusmenetelmällä. ta koko tilikauden välitysmyynnin arvo nousi 17 prosenttia 695 miljoonaan euroon (edellisellä tilikaudella 595 MEUR). Hyvän markkinatilanteen ansiosta myytyjen nahkojen lunastustahti oli ennätyksellisen nopea koko tilikauden ajan. Hyvän kysynnän ansiosta minkinnahkojen dollarimääräinen hintataso vahvistui 14 prosenttia. Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen ansiosta minkinnahkojen euromääräinen hintataso vahvistui 24 prosenttia ja ketunnahkojen kahdeksan prosenttia. Saga Furs Oyj järjesti tilikauden aikana neljä huutokauppaa ja välitti 6,4 miljoonaa minkinnahkaa (edellisellä tilikaudella 6,2 milj.). Näistä 94 prosenttia kuului Saga-valikoimiin. Omina lajitelminaan yhtiö myi 400 000 itäeurooppalaista minkinnahkaa. Ketunnahkoja välitettiin 2,3 miljoonaa (2,3 milj.), afganistanilaisia karakul-lampaannahkoja 400 000 (400 000) ja suomensupinnahkoja 160 000 (170 000). Yhtiön strategiaan kuuluu keskeisenä osana pyrkimys tuotteiden huippulaatuun. Jo usean vuoden ajan konserniin kuuluva Furfix Oy on välittänyt suomalaisille tuottajille siitoseläimiä eläinkannan terveenä ja monipuolisena säilymisen varmistamiseksi ja yhtiön välittämien minkinnahkojen laadun parantamiseksi. Tilikauden aikana Furfix Oy perusti toimintaa varten oman turkistilan niille Suomen ulkopuolelta tuotaville turkiseläimille, jotka on pidettävä karanteenissa. Tilikauden aikana Saga Furs Oyj:ssä on kehitetty uutta siitoseläinten valinnassa käytettävää WebSampo-jalostusohjelmistoa. Maaliskuun huutokaupassa lanseerattiin uusi aiempien laatuluokkien yläpuolelle sijoittuva huippulaatuisille nahoille tarkoitettu Saga Lumi Royal -laatuluokka. Yhtiön 13. syyskuuta 2011 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimen Turkistuottajat Oyj:stä Saga Furs Oyj:ksi. Muutos rekisteröitiin 30. syyskuuta 2011. Nimenmuutos oli seuraava vaihe prosessissa, joka alkoi yhtiön ostettua Saga-osuuskunnalta Design Centre -kiinteistön sekä Saga-tavaramerkit. Nimenmuutos selkeyttää yhtiön imagoa ja tehostaa markkinointia, kun vuosikymmeniä nahkojen markkinoinnissa käytetty Sagabrändi on yhtiön nimenä. Saga-osuuskunnan avainhenkilöt siirtyivät konsernin palvelukseen 1. syyskuuta 2011. Huutokauppatoiminnan sekä Saga Furs Design Centren tuotekehitys- ja muotiosaamisen yhdistäminen Saga Furs -brändin alle tukee yhtiön pääliiketoimintaa, Sagaminkin-, -ketun- ja -suomensupinnahkojen välitysmyyntiä. Toimintojen yhdistämisen myötä yhtiön täydellisesti uudistetut kotisivut ja extranet otettiin käyttöön maaliskuussa 2012. Norjalainen huutokauppayhtiö Oslo Skinnauksjoner SL sekä sen omistava norjalaisten turkiseläinkasvattajien keskusliitto Norges Pelsdyralslag ja Saga Furs Oyj sopivat 1. marraskuuta 2009 voimaan astuneen nelivuotisen myyntisopimuksen pidentämisestä kahdella vuodella myyntikausiksi 2013/2014 ja 2014/2015. Euroopan nopeimmin kasvavalla turkistuotantoalueella Puolassa yhtiötä on edustanut puolalaisten tuottajien ja tuottajajärjestöjen omistama Skinpolex Sp. z o.o. Nahkojen hankinnan varmistamiseksi ja palvelun kehittämiseksi yhtiö perusti Puolaan maaliskuussa 2012 oman tytäryhtiön Saga Furs Polska Sp. z o.o.:n. Liiketoimintakatsaus Tilikausi 1.9.2011–31.8.2012 oli kolmas perättäinen ennätysten tilikausi. Maaliskuussa 2012 järjestetty huutokauppa nousi sekä välitysmyynnin arvolla että ostajien määrällä mitattuna yhtiön kaikkien aikojen suurimmaksi. Välitysmyynnin arvo nousi 305 miljoonaan euroon voimakkaasti nousseiden minkinnahkahintojen ansiosta. Huutokauppaan osallistui yli 800 kansainvälistä ostajaa. Positiivinen vire kansainvälisillä turkismarkkinoilla jatkui kesäkuun huutokaupassa, minkä seurauksena yhtiö antoi positiivisen tulosvaroituksen 13. kesäkuuta 2012. Minkinnahkojen hintatason nousun ja Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen ansios- Välitysmyynti tilikaudella 1.9.2011–31.8.2012 Tilikauden 1.9.2011–31.8.2012 ensimmäisessä, 22.–26. syyskuuta 2011 järjestetyssä huutokaupassa tarjottiin runsaat 820 000 Saga-minkin-, lähes 730 000 -ke- 2