KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS 25. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut EUR 1.000 Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä ja pantattu saamisia Lainat rahalaitoksilta Annettu kiinteistökiinnityksiä Annettu yrityskiinnityksiä Johdannaissopimukset Valuuttatermiinit 31.8.2012 31.8.2011 6 877 061 54 070 729 2 690 996 3 455 851 54 070 729 2 690 996 28 150 028 14 532 872 Valuuttatermiinejä ei ole määritelty suojaaviksi, koska konserni ei sovella suojauslaskentaa. Emoyhtiön tilikauden päättyessä voimassa olleiden valuuttatermiinisopimusten muodostama positio on 5 576 840 euroa. Kiinteistöinvestoinnit Konserni on velvollinen tarkistamaan vuosina 2007 ja 2008 valmistuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, mikäli kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkastuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 28 000 euroa ja viimeinen tarkastusvuosi on 2019. 40 Tilinpäätös