KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS 26. Lähipiiritapahtumat Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry (STKL) omistaa 61,7 prosenttia Saga Furs Oyj:n äänivallasta ja on siten Saga Furs Oyj:n emoyhtiö. STKL ei laadi konsernitilinpäätöstä. Saga Furs -konsernissa lähipiiriin kuuluvat emoyhtiö STKL, Saga Furs Oyj:n tytär- ja osakkuusyhtiöt sekä hallitus, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja muut johtoryhmän jäsenet. Saga Furs -konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet ovat seuraavat: Tiedot Saga Furs -konsernin tytäryhtiöistä sekä niiden yhteenlasketut varat, velat, liikevaihto ja voitto/tappio: Kotimaa 31.8.2012 Saga Services A/S Finnish Fur Sales International BV Saga Furs Polska Sp. z o.o. Saga Systems Oy Ab Finnish Fur Center Oy Kiinteistö Oy Tiilitaso Furfix Oy Lumi Mink Oy 31.8.2011 FFS International A/S Finnish Fur Sales International BV Saga Systems Oy Ab Finnish Fur Center Oy Kiinteistö Oy Tiilitaso Furfix Oy Tanska Hollanti Puola Suomi Suomi Suomi Suomi Suomi Varat 7 695 979 193 441 23 781 43 022 693 482 2 610 610 2 217 826 49 993 Velat 6 001 981 151 119 94 694 0 63 962 1 160 307 2 132 728 350 Liikevaihto 1 561 634 899 849 0 0 1 387 639 403 512 4 328 454 0 Voitto/ Tappio 101 557 0 -71 454 0 119 335 42 541 -6 845 -357 Omistusosuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tanska Hollanti Suomi Suomi Suomi Suomi 7 890 592 210 662 43 022 619 402 2 846 085 1 002 204 6 300 009 168 341 0 106 902 1 438 324 910 262 569 376 883 737 0 1 379 244 403 512 3 722 270 108 990 0 0 127 503 81 184 7 812 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Saga Furs -konsernin osakkuusyhtiö on toukokuussa toimintansa lopettanut ja selvitystilaan asetettu tanskalainen Saga Furs of Scandinavia -osuuskunta (Saga-osuuskunta), jonka tilikausi päättyi 31.5. Yhtiö ei ole sijoittanut osuuskuntaan osuuspääomaa, eikä sillä ole oikeutta sen varallisuuteen. Selvitystila on vielä kesken. Tiedot Saga Furs -konsernin osakkuusyhtiöstä sekä sen yhteenlasketut varat, velat, liikevaihto ja voitto/tappio: Kotimaa 31.5.2012 Saga Furs of Scandinavia 31.5.2011 Saga Furs of Scandinavia Tanska Varat 558 896 Velat 495 364 Liikevaihto 1 511 433 Voitto/ Tappio 3 701 619 Omistusosuus - Tanska 2 009 732 611 160 4 394 131 134 929 - 41 Tilinpäätös