KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS Johdon työsuhde-etuudet Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 2011/2012 Toimitusjohtaja Toimitusjohtajan sijainen Muut emoyhtiön johtoryhmän jäsenet Hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot 230 708 163 359 605 408 96 094 1 095 569 2010/2011 203 400 154 462 676 870 95 390 1 130 121 Luvut sisältävät veronalaiset ansiot, muita työsuhde-etuuksia ei ole kohdennettu henkilöille. Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sopimuksen mukainen eläkeikä on 60 vuotta ja eläketaso 60 prosenttia. Toimitusjohtajalla on irtisanomistilanteessa irtisanomisajan palkan lisäksi oikeus 12 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. 27. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat Hallituksella ei ole tiedossa sellaisia olennaisia tilinpäätöspäivän jälkeisiä tapahtumia, joita ei ole huomioitu tilinpäätöksen laskelmissa ja jotka olisivat vaikuttaneet niihin. 43 Tilinpäätös