EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS Emoyhtiön tasE VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Vararahasto Suhdannerahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden tulos Liitetieto 6 31.8.2012 31.8.2011 7 200 000,00 254 264,40 1 150 405,41 12 230 000,00 3 470 000,00 35 114 356,50 16 613 874,83 76 032 901,14 7 7 335 094,17 7 200 000,00 254 264,40 1 029 309,96 12 230 000,00 2 090 000,00 28 010 616,60 13 703 739,90 64 517 930,86 7 214 097,57 Tilinpäätössiirtojen kertymä Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat konserniyrityksille Velat tarhaajille Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat 8 1 977 890,02 8 6 877 060,69 21 339 146,27 1 144 374,93 645 303,68 28 861 091,85 10 456 042,08 5 594 194,88 74 917 214,38 160 263 099,71 3 455 850,83 15 939 559,36 1 376 688,34 549 308,45 21 356 230,97 9 404 318,13 7 652 186,49 59 734 142,57 133 565 156,47 2 098 985,47 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 47 Tilinpäätös