EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS Emoyhtiön rahavirtalaskElma 2011/2012 Liiketoiminnan rahavirta: Välitysmyynnistä saadut maksut ostajilta Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta Maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Muut rahoitustuotot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot Investoinnit muihin sijoituksiin Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta (C) Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat 31.8.2012 / 31.8.2011 Rahavarat 1.9.2011 / 1.9.2010 Rahavarojen muutos 2010/2011 684 831 814 295 872 -663 933 277 21 194 409 -846 697 -230 397 4 745 634 429 517 28 375 -6 613 265 18 707 576 601 834 202 290 365 -578 024 491 24 100 076 -661 551 -105 674 3 873 753 174 743 23 390 -4 128 259 23 276 478 -3 785 943 98 855 -51 226 -3 738 314 -4 618 023 79 923 0 -4 538 099 4 002 838 0 -5 127 676 -1 124 838 13 844 424 23 778 370 9 933 946 13 844 424 0 -10 693 223 -3 788 902 -14 482 126 4 256 254 9 933 946 5 677 692 4 256 254 49 Tilinpäätös