EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS Taseen liitetiedot 1. Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno 1.9. Lisäykset 1.9.–31.8. Hankintameno 31.8. Kertyneet poistot 1.9. Poistot 1.9.–31.8. Kertyneet poistot 31.8. Kirjanpitoarvo 31.8. Aineettomat oikeudet Tavaramerkit Hankintameno 1.9. Lisäykset 1.9.–31.8. Hankintameno 31.8. Kertyneet poistot 1.9. Poistot 1.9.–31.8. Kertyneet poistot 31.8. Kirjanpitoarvo 31.8. Ohjelmistolisenssit Hankintameno 1.9. Lisäykset 1.9.–31.8. Hankintameno 31.8. Kertyneet poistot 1.9. Poistot 1.9.–31.8. Kertyneet poistot 31.8. Kirjanpitoarvo 31.8. Aineettomat oikeudet yhteensä Ennakkomaksut Ennakkomaksut 1.9. Lisäykset 1.9.–31.8. Ennakkomaksut 31.8. 2011/2012 2010/2011 16 216 907 515 390 16 732 297 -15 357 065 -486 540 -15 843 606 888 692 15 789 799 427 108 16 216 907 -14 973 603 -383 463 -15 357 065 859 842 1 500 000 0 1 500 000 -150 000 -150 000 -300 000 1 200 000 0 1 500 000 1 500 000 0 -150 000 -150 000 1 350 000 0 258 853 258 853 0 -92 916 -92 916 165 937 1 365 937 0 0 0 0 0 0 0 1 350 000 55 402 684 484 739 886 16 935 38 467 55 402 Aineettomat oikeudet koostuvat Saga-tavaramerkeistä ja ohjelmistolisensseistä. Muut pitkävaikutteiset menot ja ennakkomaksut koostuvat it-sovellusten poistamattomasta hankintamenosta. 51 Tilinpäätös