EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS 2. Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno 1.9. = 31.8. Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno 1.9. Lisäykset 1.9.–31.8. Hankintameno 31.8. Kertyneet poistot 1.9. Poistot 1.9.–31.8. Kertyneet poistot 31.8. Arvonkorotus 1.9. = 31.8. Kirjanpitoarvo 31.8. Koneet ja kalusto Hankintameno 1.9. Lisäykset 1.9.–31.8. Vähennykset 1.9.–31.8. Hankintameno 31.8. Kertyneet poistot 1.9. Vähennysten kertyneet poistot Poistot 1.9.–31.8. Kertyneet poistot 31.8. Kirjanpitoarvo 31.8. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Ennakkomaksut 1.9. Lisäykset 1.9.–31.8. Siirto koneisiin ja kalustoon 1.9.–31.8. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 31.8. Arvonkorotus Rakennukset ja rakennelmat 1.9. = 31.8. 8 073 020 8 073 020 1 286 900 748 136 -1 286 900 748 136 795 667 1 286 901 -795 667 1 286 900 19 802 730 1 380 054 -98 855 21 083 929 -16 039 742 20 916 -1 150 405 -17 169 231 3 914 698 19 295 621 587 033 -79 923 19 802 730 -15 018 224 45 927 -1 067 445 -16 039 742 3 762 987 24 312 408 1 485 926 25 798 334 -14 169 861 -594 980 -14 764 841 8 073 020 19 106 513 22 738 226 1 574 182 24 312 408 -13 658 051 -511 809 -14 169 861 8 073 020 18 215 567 1 183 018 1 183 018 2011/2012 2010/2011 Arvonkorotuksen perusteita on tarkistettu vuonna 2005 tehdyn kiinteistöarvioinnin perusteella. Arvonkorotusta on aiemmin peruutettu noin 6,1 miljoonalla eurolla tilinpäätöksessä 31.7.1995 ja noin 5,2 miljoonalla eurolla tilinpäätöksessä 31.8.1996. Arvonkorotuksen kohteen myynnistä realisoituva 2,0 miljoonan euron tulovero arvonkorotuksen määrästä laskettuna on esitetty pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa verovelkana. 52 Tilinpäätös