EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS 5. Saamiset Myyntisaamiset Saga Furs Oyj:n myyntiehtojen mukaan ostajalla on 21 päivää korotonta maksuaikaa huutokaupan päättymisestä lukien. Saga Furs Oyj tilittää myyntitilitykset turkistuottajille kunkin huutokaupan osalta yhdessä tai useammassa erässä noin kuukauden sisällä huutokaupan päättymisestä siitä riippumatta, onko ostaja maksanut nahkoja vai ei. Maksamattomat nahat ovat yhtiön hallussa myyntisaamisten vakuutena, kunnes maksu tai maksusitoumus on saatu. Välitysmyyntiin liittyvät myyntisaamiset olivat tilikauden päättyessä 10 prosenttia välitysmyynnin arvosta (edellisessä tilinpäätöksessä yhdeksän prosenttia). Myyntisaamisten vakuudeksi saadut ennakkomaksut olivat 32 prosenttia myyntisaamisten arvosta (edellisessä tilinpäätöksessä 30 prosenttia). Osalle myyntisaamisia on myös muita lisävakuuksia. Myyntisaamiset olivat korkeimmillaan tilikauden aikana maaliskuussa 326,4 miljoonaa euroa (273,0 miljoonaa euroa maaliskuussa 2011). Tarhaajasaamiset Saga Furs Oyj tekee sekä koti- että ulkomaisten nahkojen toimittajien kanssa toimitussopimuksia, jossa toimittaja sitoutuu toimittamaan sovitun määrän nahkoja myytäväksi. Tätä toimitussopimusta sekä mahdollisia lisävakuuksia vastaan toimittaja saa ennakkorahoitusta kulloinkin sovittujen ehtojen mukaisesti jo ennen nahkojen toimittamista. Nahkojen toimittaja voi saada ennakkorahoitusta myös siinä vaiheessa, kun nahat on toimitettu Saga Furs Oyj:lle. Maksetut ennakkomaksut kuitataan huutokauppojen myyntitilityksistä, ja niistä veloitetaan lyhyisiin markkinakorkoihin perustuvaa vuosineljännekseksi etukäteen vahvistettua korkoa. Tarhaajasaamiset olivat korkeimmillaan tilikauden aikana tammikuussa 85,8 miljoonaa euroa (66,7 miljoonaa euroa huhtikuussa 2011). Siirtosaamiset Korkosaamiset Lakisääteiset henkilösivukulut Jalostuspalvelusaaminen Muut siirtosaamiset Siirtosaamiset yhteensä 31.8.2012 1 839 610 149 689 236 287 548 504 2 774 091 31.8.2011 1 483 310 772 858 76 368 1 061 643 3 394 178 54 Tilinpäätös