EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS 6. Oma pääoma Osakepääoma 1.9.=31.8. Ylikurssirahasto 1.9.=31.8. Arvonkorotusrahasto 1.9. Verokannan muutoksesta johtuva laskennallisen verovelan pieneneminen Arvonkorotusrahasto 31.8. Vararahasto 1.9.=31.8. Suhdannerahasto 1.9. Siirto voittovaroista Suhdannerahasto 31.8. Voitto edellisiltä tilikausilta 1.9. Osingonjako Siirto suhdannerahastoon Voitto edellisiltä tilikausilta 31.8. Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Laskelma jakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Siirrettävä suhdannerahastoon Jakokelpoisia varoja 31.8. 35 114 357 16 613 875 -1 661 387 50 066 844 28 010 617 13 703 740 -1 370 374 40 343 983 2011/2012 2010/2011 7 200 000 7 200 000 254 264 254 264 1 029 310 121 095 1 150 405 1 029 310 0 1 029 310 12 230 000 12 230 000 2 090 000 1 380 000 3 470 000 1 240 000 850 000 2 090 000 41 714 357 -5 220 000 -1 380 000 35 114 357 16 613 875 76 032 901 32 676 617 -3 816 000 -850 000 28 010 617 13 703 740 64 517 930 Emoyhtiön osakepääoman jakautuminen 31.8.2012 Kpl A-sarja (12 ääntä/osake) C-sarja (1 ääni/osake) 900 000 2 700 000 3 600 000 Nimellisarvo 2,00 2,00 EUR 1 800 000 5 400 000 7 200 000 Ääniä/osake 12 1 Ääniä yhteensä 10 800 000 2 700 000 13 500 000 Hallituksen valtuudet Hallituksella ei ole voimassa olevia uusmerkintää, vaihtovelkakirja- tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskua koskevia valtuutuksia. 55 Tilinpäätös