EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS 7. Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero 31.8.2012 7 335 094 31.8.2011 7 214 098 8. Vieras pääoma Arvonkorotuksen kohteen myynnistä realisoituva 2,0 miljoonan euron tulovero arvonkorotuksen määrästä laskettuna on esitetty pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa laskennallisena verovelkana. Siirtovelat Korot Verot Palkat ja sosiaalikulut Muut siirtovelat Siirtovelat yhteensä 31.8.2012 97 341 955 384 1 889 855 2 651 615 5 594 195 31.8.2011 85 713 2 110 207 2 679 945 2 776 322 7 652 186 Tuloslaskelman liitetiedot 9. Liikevaihto Provisiotuotot Tarhaajaprovisiot Ostajaprovisiot Provisiotuotot yhteensä Nahkamyynti Liikevaihto yhteensä 2011/2012 2010/2011 13 785 583 41 910 672 55 696 256 154 175 55 850 431 13 250 981 36 850 272 50 101 252 64 396 50 165 648 10. Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot Palautuneet luottotappiot asiakassaamisista käyttöomaisuuden myynti Muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 2011/2012 295 272 19 513 27 145 490 342 420 2010/2011 289 997 806 221 45 927 338 1 142 482 11. Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Materiaalit ja palvelut yhteensä 2011/2012 2010/2011 -919 934 145 422 -774 512 -581 830 -60 839 -642 668 56 Tilinpäätös