EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS 12. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Vakituisessa työsuhteessa Määräaikaisessa työsuhteessa Yhteensä Henkilökunnan lukumäärä tilikauden lopussa Emoyhtiö 113 174 107 142 249 109 149 258 2011/2012 -10 245 015 -1 414 530 -622 494 -12 282 038 2010/2011 -10 928 805 -2 015 964 -673 445 -13 618 214 Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot Jorma Kauppila Markku Koski Mirkku Kullberg (20.1.2012 alkaen) Pentti Lipsanen Esa Rantakangas (20.1.2011 asti) Hannu Sillanpää (21.1.2011 alkaen) Rainer Sjöholm Helena Wallden (19.1.2012 asti) Hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot yhteensä -37 995 -18 345 -3 690 -9 765 0 -12 325 -11 435 -2 539 -96 094 -33 785 -17 115 0 -9 570 -5 610 -6 260 -12 800 -10 250 -95 390 Toimitusjohtaja Toimitusjohtajan sijainen -230 708 -163 359 -203 400 -154 462 Johdon eläkesitoumukset Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sopimuksen mukainen eläkeikä on 60 vuotta ja eläketaso 60 prosenttia. Lainat lähipiiriin kuuluville henkilöille Yhtiön ja konsernin lähipiiriin kuuluville henkilöille ei ole myönnetty lainoja. 57 Tilinpäätös