EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS 17. Tilinpäätössiirrot Suunnitelmapoistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus 2011/2012 -120 997 2010/2011 161 787 18. Tuloverot Tilikauden verot 2011/2012 -5 463 553 2010/2011 -4 815 090 Muut liitetiedot 19. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut 31.8.2012 Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä ja pantattu saamisia Lainat rahalaitoksilta Annettu kiinteistökiinnityksiä Annettu yrityskiinnityksiä Vastuusitoumukset Konserniyhtiön velasta annetut vakuudet Takausvastuut Johdannaissopimukset Valuuttatermiinit 31.8.2011 6 877 061 50 875 165 2 690 996 3 455 851 50 875 165 2 690 996 536 819 536 826 31 155 341 14 532 872 Emoyhtiön tilikauden päättyessä voimassa olleiden valuuttatermiinisopimusten muodostama positio on 5 576 840 euroa. 59 Tilinpäätös