EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS hallituksEn voitonjakoEhdotus Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 31.8.2012: – kertyneet voittovarat – tilikauden voitto – siirrettävä suhdannerahastoon yhtiöjärjestyksen mukaan 35 114 356,50 16 613 874,83 -1 661 387,48 50 066 843,85 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että – tilikauden 1.9.2011–31.8.2012 jakokelpoisista varoista jaetaan osinkona osakkeenomistajille 2,10 euroa osaketta kohti, yhteensä 7 560 000 euroa ja –1 670 000 euroa siirretään suhdannerahastoon. Vantaalla, marraskuun 28. päivänä 2012 Jorma Kauppila Hallituksen puheenjohtaja Markku Koski Hallituksen varapuheenjohtaja Mirkku Kullberg Hallituksen jäsen Pentti Lipsanen Hallituksen jäsen Hannu Sillanpää Hallituksen jäsen Rainer Sjöholm Hallituksen jäsen Pertti Fallenius Toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Vantaalla, marraskuun 28. päivänä 2012 Ernst & Young Oy KHT-yhteisö Jan Rönnberg KHT 63 Tilinpäätös