HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Oman pääoman tuotto oli tilikaudella 23,1 prosenttia (22,2 %) ja osakekohtainen tulos 4,69 euroa (3,84 euroa). Osakekohtainen oma pääoma oli 22,0 euroa (18,72 euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 58,1 prosenttia (59,1 prosenttia). Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ja osakekohtaiset tunnusluvut on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa sivuilla 44–45. Rahoitus ja maksuvalmius Konsernin liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli tilikauden aikana 21,3 miljoonaa euroa (28,5 MEUR). Rahoituserien ja välittömien verojen rahavirta oli -1,9 miljoonaa euroa (-800 000 euroa), joten liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 19,4 miljoonaa euroa (27,7 MEUR). Investointien rahavirta oli -4,9 miljoonaa euroa (-8,8 MEUR) ja rahoituksen rahavirta oli -1,0 miljoonaa euroa (-14,5 MEUR), josta 4,1 miljoonaa euroa tuli lyhytaikaisten lainojen nostoista (-10,7 MEUR) ja 5,1 miljoonaa euroa käytettiin osinkojen maksuun (3,8 MEUR). Konsernin rahavarat kasvoivat tilikauden aikana 13,5 miljoonaa euroa (4,5 MEUR). Konsernin ostajasaamiset olivat tilinpäätöshetkellä 31.8.2012 54,1 miljoonaa euroa (43,3 MEUR) eli 37,1 prosenttia taseen loppusummasta (36,2 %). Näistä korollisten ostajasaamisten osuus oli 45,5 miljoonaa euroa (40,3 MEUR). Konsernin tarhaajasaamiset olivat tilinpäätöshetkellä 29,9 miljoonaa euroa (29,6 MEUR) eli 20,1 prosenttia taseen loppusummasta (24,8 %). Näistä pitkäaikaisten tarhaajasaamisten osuus oli 2,7 miljoonaa euroa (1,8 MEUR). Pääasiassa ostaja- ja tarhaajasaamisten rahoittamiseen käytettäviä lainoja rahalaitoksilta oli ti- linpäätöshetkellä 6,9 miljoonaa euroa (3,5 MEUR) ja velkoja tarhaajille 29,3 miljoonaa euroa (21,4 MEUR). Emoyhtiön nettomääräiset ostajasaamiset (ostajasaamiset ./. saadut ennakkomaksut) olivat tilikauden aikana keskimäärin 60,1 miljoonaa euroa (52,9 MEUR) ja korkeimmillaan maaliskuun huutokaupan jälkeen 296,2 miljoonaa euroa (maaliskuun huutokaupan jälkeen 249,8 MEUR). Emoyhtiön tarhaajasaamiset olivat tilikauden aikana keskimäärin 43,0 miljoonaa euroa (33,2 MEUR) ja korkeimmillaan ennen maaliskuun huutokaupan tilitystä 85,8 miljoonaa euroa (66,7 MEUR). Lainat rahalaitoksilta olivat tilikauden aikana keskimäärin 17,0 miljoonaa euroa (13,0 MEUR) ja suurimmillaan maaliskuun huutokaupan tilityksen jälkeen 48,0 miljoonaa euroa (38,3 MEUR). Velat tarhaajille olivat tilikauden aikana keskimäärin 24,1 miljoonaa euroa (19,0 MEUR) ja korkeimmillaan kesäkuun huutokaupan tilityksen jälkeen 36,0 miljoonaa euroa (29,6 MEUR). Konsernin 5,3 miljoonan euron nettorahoitustuotot olivat 8,8 prosenttia liikevaihdosta (3,6 MEUR, 6,6 prosenttia liikevaihdosta). Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä koko tilikauden. Investoinnit Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 5,0 miljoonaa euroa (8,9 MEUR) eli kahdeksan prosenttia (16 prosenttia) liikevaihdosta. Investoinneista 77 prosenttia kohdistui emoyhtiön ja 23 prosenttia tytäryhtiöiden aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin. Suurimmat investoinnit kohdistuivat uusiin tietojärjestelmiin kuten kotisivu-uudistuksen yhteydessä toteutettuun, tarhaajille ja ostajille suunnattuun extranetiin ja WebSampo -jalostusohjelmistoon, Fur Center -kiinteistön peruskorjaukseen, siitoseläinkauppaan liittyvään karanteenitarhaan ja uuteen minkinnahkojen vastaanottolinjaan. Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tuotekehitystyö, jolla pyritään edistämään minkin-, ketun- ja suomensupinnahkojen entistä monipuolisempaa käyttöä ja varmistamaan niiden asema muotimallistoissa, tapahtuu Saga Furs Design Centressä Tanskassa. Yhtiö pyrkii kehittämään lajitteluprosessejaan ja lisäämään automaation hyödyntämistä työergonomian ja kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä kauden eri huutokauppoihin tapahtuvan lajittelun tasaisuuden varmistamiseksi. Yhtiö osallistuu turkiseläinkasvatuksen kehittämiseen liittyvään tutkimustoimintaan rahoittamalla muun muassa EFBA:n ja Helven Säätiön toimintaa. EUR/USD-kurssin kehitys tilikausilla 2011/2012 ja 2010/2011 1,6000 1,5000 1,4000 1,3000 1,2000 1,1000 01.09. 01.10. 31.10. 30.11. 30.12. 29.01. 28.02. 29.03. 28.04. 28.05. 27.06. 27.07. 26.08. 2011/2012 Hk-kurssi 2010/2011 Hk-kurssi 6